Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Serdar Yakar

 

Serdar Yakar

1965’de Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra 1983’de M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı ve buradan 1987’de mezun oldu.

İlk yazı çalışmaları Erciyes dergisinde 1983’de yayınlandı. Üniversite öğrencilik yıllarında Milli Gazete’de “Gençlik” ve “Kültür Sanat” sayfaları hazırladı. “Kadın ve Aile” ve “Gül Çocuk” dergilerinde Yazı İşleri Müdürü, Timaş Yayınları’nda Editör olarak çalıştı.

Yazı çalışmaları; İslam, İlim ve Sanat, Altınoluk, Kadın ve Aile, Gül Çocuk, Sur, Mavera, Uzunoluk, Kurtuluş, Dört Mevsim Maraş ve Alkış gibi dergilerde yayınlandı.

Vatani görevini 1991’de Güney Deniz Saha Komutanlığında tamamlayıp 1992 yılında memleketine dönerek Kahramanmaraş Belediyesinde memur olarak göreve başladı. Bir süre Belediye Özel Kalem Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttü. 1993 yılında atandığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevini aralıksız olarak 12 yıl sürdürdü. Aynı zamanda Belediye Memurları Sendikası (BEM-BİR-SEN)’in şube başkanlığını da yaptı.

Bir gurup arkadaşıyla birlikte kurduğu Ukde Basın Yayın ve Organizasyon bünyesinde haftalık “Ukde Haber” gazetesi ve “Kurtuluş” dergilerini çıkardı. Kitap yayıncılığı yaptı. Yerel yayın yapan Yunus TV’de haftalık “Ukde Sanat Edebiyat” programları hazırladı.

Birçok sivil toplum kuruluşunun üyesi veya kurucuları arasında yer aldı. 2003 Şubatında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans programını tamamlayarak “Yerel Yönetimlerde Alternatif Hizmet Sunma Yöntemleri: Kahramanmaraş Belediyesi Örneği” adlı çalışması ile “Kamu Yönetimi Uzmanı” unvanını aldı.

15.12.2004’de Kahramanmaraş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne kurucu müdür olarak atandı.

Kahramanmaraş yerel mahkemelerinde Belediyecilikle ilgili adli davalarda Bilirkişilik yaptı.

 

Yayınlanmış  kitap çalışmaları:

1. Memleketime Dair (Tarihi, Ekonomisi, Sosyal Yapısı ile Kahramanmaraş), 1995,

2. Gönül Dostu Mehmed Zahit Koktu ve Bağlanma, 1995,

3. Necip Fazıl ve Mücadelesi, 1996,

4. Kurtuluşa Dair Üç Eser (Derleme), 1996,

5. Hayatı ve Mücadelesi İle Hafız Ali Efendi (Yıldırım Alkış ile müşterek), 1998,

6. Yerel Yönetimlerde Alternatif Hizmet Sunma Yöntemleri, 2003,

7. Kahramanmaraş’ta Ceridoğulları, (Ömer Kaya ile müşterek, 2003),

8. İstiklâl Savaşında Maraş, (Yaşar Alparslan ile müşterek, 2008),

9. Âşık Durdu Mehmet Yoksul (Âşık Mahfuzî) Hayatı ve Şiirleri, (Yaşar Alparslan ile müşterek, 2008),

10. Âşık Mustafa Zulkadiroğlu Hayatı ve Şiirleri, (Yaşar Alparslan ile müşterek, 2008),

11. Dulkadir Beyliği Araştırmaları I-II, (Mehmet Karataş ve Yaşar Alparslan ile müşterek, 2008)

12. Memleketime ve Şahsıma Dair Bir Hukuk Mücadelesi, 2009,

13. Muhammed Kâmil Ağdaş (Bahçeci Hoca) Hayatı ve Şiirleri, (Yaşar Alparslan ile müşterek, 2009),

14. Maraş’ta Divanından Parça Kalmış Halk Şairleri, (Yaşar Alparslan ile müşterek, 2009),

15. Türk Edebiyatında Maraşlılar, (Yaşar Alparslan ve Yrd. Doç. Dr. Lütfi Alıcı ile müşterek, 2009),

16. Seyâhatnâme, Şehir Târihi ve Coğrafya Kitaplarına Göre Maraş, (Y. Alparslan ile müşterek, 2009),

17. Maraş Meşhurları, (Yaşar Alparslan ile müşterek, 2009),

18. Muhtelif Cönklerden Maraş Halk Şâirlerine Âit Şiirler, (Yaşar Alparslan ile müşterek, 2009)’dır.

19. Elbistan ve Maraş’ta Dulkadir Oğulları Hükûmeti, (Arifî Paşa’dan, Y. Alparslan ile müşterek, 2011)

20. Eski Maraş’ta Âlim Çıkarmış Âileler, (Yaşar Alparslan ile müşterek, 2011)

21. Dostozan (M.Hanifi Sarıyıldız) Hayatı ve Şiirleri, 2012

22. Maraş Milli Mücadelesinde Bayrak Olayı ve Aşıklıoğlu  Hüseyin, 2012,

23. Maraş-Fransız Harbi Belgeler-Hatıralar (Yaşar Alparslan ile müşterek, 2012)

24. Şeref Turhan’ın Bütün Şiirleri, 2012

25.Maraş Milli Mücadelesinde Şeyh Ali Sezai Efendi, 2012

 

Kısa bir süre Belediye Terminal Müdürü olarak görev yaptıktan sonra yeniden Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kadrosuna atanmış olup evli ve üç çocuk babasıdır.

 

You are here Serdar YAKAR